Elektronická požiarna signalizácia

Ochrana majetku a osôb pred požiarom

Keď začne horieť, požiar sa vie neskutočne rýchlo rozšíriť. Práve preto je veľmi dôležitá okamžitá detekcia vzniknutého požiaru. Systém monitoruje priestor 24 hodín denne, 7 dní v týždni a v prípade vzniku požiaru okamžite hlási obsluhe potrebné informácie. Obsluha po preverení skutočnosti požiaru koná ďalšie kroky ako napríklad privolanie hasičov, alebo riadi evakuáciu budovy. Preto elektronická požiarna signalizácia (EPS) je základným prvkom ochrany majetku a osôb pred požiarom.

Systém dokáže taktiež ovládať veľké množstvo externých zariadení: otvára svetlíky, únikové východy, zapína odsávanie dymu, spúšťa evakuáciu budovy (HSP), volá hasičov. Preto sú na systém EPS kladené obrovské nároky a spoľahlivosť je na prvom mieste. Dodávame systémy len od renomovaných výrobcov, preto sú naše systémy tak spoľahlivé a schopné nepretržitej prevádzky viac ako 10 rokov bez akýchkoľvek závad.

Cenová ponuka zadarmo