Elektronické zabezpečovacie systémy

Ochrana majetku a osôb pred neoprávneným vniknutím

V súčasnosti je nepredstaviteľné prevádzkovanie akejkoľvek budovy bez Elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS).Tento systém je základným elektronickým prvkom na ochranu majetku a osôb. Nepretržite monitoruje chránený priestor a pri jeho narušený spustí sirénu, privolá políciu a odošle SMS o narušení objektu. To je základná funkcia EZS.

Podľa požiadaviek klienta sa dá systém rozšíriť o veľké množstvo komponentov. (snímače rôznych plynov, magnetické kontakty, snímače neelektrických veličín, bezdrôtové kľúčenky) Systém sa stáva sofistikovanejším a dokáže napríklad spúšťať rolety, vyhlásiť požiarny poplach alebo ovládať externé zariadenia. Dodávame systémy len od renomovaných výrobcov, preto sú naše systémy tak spoľahlivé a schopné nepretržitej prevádzky viac ako 10 rokov bez akýchkoľvek závad.

Cenová ponuka zadarmo