Hlasová signalizácia požiaru

Ochrana majetku a osôb pred požiarom

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) prioritne slúži na vyhlásenie požiaru a evakuáciu osadenstva z budovy. Spolupracuje zo systémom EPS a dokopy tvoria systém plne automatizovaný ktorý chráni zdravie a životy ľudí.

V druhom rade sa dá HSP použiť ako ozvučenie priestorov či už podmasom hudby alebo vyhlásením oznamu od hlásatela stanice. Budova sa tak dá rozdeliť na viac častí a vy môžete vyhlasovať do ktorej kolvek z nich.

Cenová ponuka zadarmo