Prístupové a dochádzkové systémy

Kontrola pohybu osôb

Systém kontroly vstupu (SKV)vám uľahčí prístup do rôznych častí vašej prevádzky. Napríklad riaditeľ spoločnosti bude mať prístup do všetkých priestorov budovy, ale naopak skladníkovi obmedzíte prístup len do spoločných priestorov a skladu. Potom si jednoducho môžete prezerať kto, kedy a kam vstúpil. Či sa jedná o hotel, priemyselné budovy, administratívne priestory alebo bytový dom, všetko sa dá navrhnúť a nakonfigurovať podľa vašich požiadaviek. Takto nakonfigurovaný systém vám odľahčí od veľkého množstva kľúčov a vy budete mať prehľad o pohybe osôb. SKV spolu s EZS tvorí perfektný bezpečnostný systém, pretože nielen obmedzí prístup ale aj vyhlási poplach pri nedovolenom vstúpení do priestoru.

Evidencia dochádzky je buď doplnkovým systémov SKV, alebo samostatný systém. Evidencia dochádzky automatizuje činnosti potrebné pre kontrolu a riadenie. Vy tak na konci každého mesiaca dostanete dáta potrebné pre mzdové účtovníctvo.

Cenová ponuka zadarmo